nowe-pomysły-na-edukację

Ministerstwo co rusz proponuje zmiany w  prawie oświatowym. Większość z nich dotyczy zawodu nauczyciela, jak również uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, jednak nie brakuje dość ekstrawaganckich pomysłów na uregulowanie edukacji zawodowej. Obecnie dużym problemem jest brak szkół zawodowych kształcących uczniów w dość potrzebnych, aczkolwiek niepopularnych zawodach. Wiele ról szkół zawodowych przejęły uczelnie wyższe oferując kursy zawodowe oraz szereg kierunków studiów podyplomowych. Współczesne projekty ministerstwa bazują na przywróceniu liceów zawodowych oraz ożywieniu techników kształcących w rozmaitych specjalizacjach. Pomysłem na edukacje jest też zapewnienie możliwości praktykom zdobycia uprawnień zawodowych poprzez zdanie egzaminu zawodowego. Kolejnym z postulatów jest wprowadzenie obowiązku praktyk zawodowych i położenia nacisku na ćwiczenia praktyczne w szkołach o profilu zawodowym.