edukacja-domowa-a-praca

Wraz ze spadkiem jakości edukacji powszechnej, jak również i szkół prywatnych coraz częściej wybierana jest alternatywna forma edukacji jaka jest spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Przybywa uczniów, którzy dysponują świadectwem ukończenia szkoły bez fizycznego uczęszczania do niej. Uczniowie których uczą rodzice, tudzież prywatni nauczyciele, korepetytorzy są doskonale przygotowani do pracy. W życiu radzą sobie oni o wiele lepiej niżeli uczniowie po szkole typowej. Wielu rodziców ma obawy przed wzięciem w swoje ręce edukacji swoich dzieci, w praktyce okazuje się ze obawy te są nieuzasadnione a materiał zarówno szkoły podstawowej jak i licealnej można opanować samodzielnie. W edukacji domowej podstawą jest samodyscyplina, wiara w swoje możliwości i systematyczność, samoorganizacja nauki. To właśnie te cechy są najbardziej poszukiwane u kandydatów na pracowników, co za tym idzie do rzadkości należą bezrobotni absolwenci szkoły domowej. Stąd też zainteresowanie tą formą edukacji wciąż rośnie, mimo wielu utrudnień ze strony państwa, między innymi związanych z brakiem finansowania edukacji domowej.

młodzi ludzie i ich nadzieje

Uczymy się w większości dla siebie, dla własnej satysfakcji ale i korzyści jakie dają nam określone umiejętności. Mimo iż rodzice wpajają nam te zasady od maleńkości, to często wierzymy zupełnie w coś innego – w pieniądze, zyski jakie daje nam posiadanie dyplomu itp. Z czasem mając pewne własne doświadczenia na rynku pracy dochodzimy do tych samych wniosków, iż uczymy się dla siebie, tymczasem pieniądze są wartością dodaną. Faktycznie dzięki umiejętnościom zdobytym w procesie edukacji można więcej zarabiać lub w ogólne myśleć o zatrudnieniu siew  danym zawodzie, niemniej edukacja służy usamodzielnieniu się i uniezależnieniu, nie zaś zarabianiu pieniędzy. Nadzieje młodych osób na wysokie zarobki dzięki studiom są więc wątpliwe, nie zawsze się ziszczają. Trudności rynku pracy dodatkowo utrudnia odniesienie sukcesu, zrobienie kariery co warto mieć na względzie podejmując kolejne studia i trud nauki dla pieniędzy. Brak pasji i talentu do danej umiejętności może potęgować brak efektu do którego dążymy.

odkryj swoje zdolności

Bardzo często mając ogromne zdolności, talent i zamiłowanie do jakiejś dziedziny nie wykorzystujemy ich do pracy  zawodowej wybierając kierunki i specjalizacje kompletnie nielubiane, tymczasem kluczem do sukcesu jest czerpanie z pracy przyjemności jaką daje wykonywanie zawodu, który kochamy. Pasjonując się rękodziełem nie warto być księgową, aczkolwiek również w zawodzie księgowej konieczna jest cierpliwość i precyzja. Odkrywając osobiste zdolności nie rzadko zmieniamy swój fach nawet po wielu latach jednocześnie odnosząc sukcesy łatwiej, przyjemniej i żałując, ze tak późno żeśmy się zdecydowali na zmianę zawodu. Często sumptem do zmian jest utrata pracy i konieczność poszukiwania zatrudnienia, bądź problemy w pracy, ogólnie zniechęcenie. Rozwój zgodny ze swoimi zainteresowaniami jest szczególnie ważny u młodzieży, która dopiero stoi przed wyborem profilu szkoły i zawodu, nie rzadko kierując się potencjalnymi profitami, czasem perspektywami i analizami rynku a w niewielkim procentem własnymi umiejętnościami.