zagraniczne studia

Zagraniczne studia są coraz bardziej dostępne dla polskich maturzystów. W większości przypadków to jednak studia płatne, niemniej można skorzystać z programów wymiany jak i stypendiów naukowych. Co więcej mnóstwo osób łączy pracę dorywczą za granicą ze studiami zarabiając w ten sposób na czesne i utrzymanie. Jest to jak najbardziej możliwe, bez szczególnego trudu, co różni polski rynek pracy dla studentów od zachodnich. Wiele osób stara się o studiowanie poza granicami kraju licząc na lepsze wykształcenie, opanowanie do perfekcji języka obcego, a wszystko po to by móc podjąć atrakcyjną pracę. Rzeczywiście w pewnych kierunkach wykształcenie zdobyte na zagranicznej uczelni może być przepustką do awansu, kariery, niemniej w większości przypadku dyplom uczelni angielskiej, szwedzkiej, czy włoskiej może stanowić jedynie trudność w uznaniu uprawnień wykonywania zawody. Poza tym polskie uczelnie i poziom studiów krajowych nie jest tak niski, by pracodawcy nie doceniali wykształcenia polskich absolwentów.