wykształcenie zawodowe

Posiadając wykształcenie zawodowe zwiększamy swe szanse na zatrudnienie. Wbrew pozorom nie potrzeba nam kolejnych naukowców, doktorów i magistrów w poszczególnych dziedzinach,z a to na gwałt potrzebni są rzemieślnicy, osoby o praktycznych umiejętnościach. Obecnie prace te wykonują nie rzadko osoby bez przygotowania zawodowego, za to wysoko wykształceni, z kilkoma dyplomami uczelni itp. W końcu każdy chce zarabiać na życie, tym samym jeśli z dyplomami uczelni wyższej nie da się znaleźć pracy umysłowej, sięga się i po te prace, które co do zasady są dedykowane osobom o wykształceniu zawodowym. Szkodzimy sobie tymże postępowaniem w skali globalnej, bowiem prace wymagające zawody są wykonywane niefachowo, zaś osoby poświęcające na naukę długie lata marnują swoje kompetencje wykonując zawody im zupełnie obce.  Co więcej z uwagi na zachwianie równowagi zawodowej prace fizyczne zaczynają być lepiej płatne i bardziej cenione w praktyce niżeli posady wymagające wyższego wykształcenia.