edukacja-domowa-a-praca

Wraz ze spadkiem jakości edukacji powszechnej, jak również i szkół prywatnych coraz częściej wybierana jest alternatywna forma edukacji jaka jest spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Przybywa uczniów, którzy dysponują świadectwem ukończenia szkoły bez fizycznego uczęszczania do niej. Uczniowie których uczą rodzice, tudzież prywatni nauczyciele, korepetytorzy są doskonale przygotowani do pracy. W życiu radzą sobie oni o wiele lepiej niżeli uczniowie po szkole typowej. Wielu rodziców ma obawy przed wzięciem w swoje ręce edukacji swoich dzieci, w praktyce okazuje się ze obawy te są nieuzasadnione a materiał zarówno szkoły podstawowej jak i licealnej można opanować samodzielnie. W edukacji domowej podstawą jest samodyscyplina, wiara w swoje możliwości i systematyczność, samoorganizacja nauki. To właśnie te cechy są najbardziej poszukiwane u kandydatów na pracowników, co za tym idzie do rzadkości należą bezrobotni absolwenci szkoły domowej. Stąd też zainteresowanie tą formą edukacji wciąż rośnie, mimo wielu utrudnień ze strony państwa, między innymi związanych z brakiem finansowania edukacji domowej.

edukacja online

Coraz częściej szkolenia i kursy doskonalące dostępne są online. Ułatwia to dostęp do nauki osobom mieszkającym z dala od większych centrów edukacyjnych, jak również uprawnia edukację eliminując koszty i czas dojazdu na szkolenie. Wysoka jakość zajęć i forma nauki interaktywnej pozwala uzyskać porównywalne o ile nie lepsze efekty w nauce z nauką tradycyjna. Model edukacji zdalnej zaczynają przejmować uczelnie wyższe organizując swoim studentom wykłady i webinaria live przez internet. Edukacja zdalna to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nie są potrzebne sale wykładowe, zarazem słuchacze mogą uczyć siew dogodnych dla siebie warunkach. Możliwość nagrań wykładów i dostępy do ćwiczeń zdalnie pozwala odtworzyć wielokrotnie ten sam materiał co jest dodatkowym plusem. Z edukacji online korzysta wiele firm kształcących swoich pracowników. Bez konieczności delegowania ich na szkolenie można realizować doskonalenie zawodowe na odległość.

Edukacja alternatywna przyszłością rynku pracy

Na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie rozwija się edukacja alternatywna. Po części zjawisko to jest wynikiem zachłyśnięcia się modą na oryginalne formy nauki pochodzące z Zachodniej Europy. Z drugiej jednak strony to wynik niezadowolenia z publicznej edukacji, której poziom dramatycznie spada. Absolwenci szkół wyższych mimo posiadania dyplomów nie sprawdzają się jako pracownicy. Co więcej nadprodukcja magistrów w kierunkach ogólnych, humanistycznych okazała się bolesna dla potrzeb rynku w obszarach rzemiosła i produkcji a zwłaszcza technologii. Tym samym na prowadzenie wysuwają się modele edukacji według Marii Montessori, szkoły demokratyczne i edukacja domowa stawiające na indywidualizacje i rozwój zgodny z posiadanymi predyspozycjami. Mimo iż wielu przeciwników zarzuca ty metodom edukacji braki w wielu obszarach ustandaryzowanych, to osoby kończące edukację w systemie demokratycznym są bardziej niezależne, samodzielne i rozwinięte w sensie praktycznym od tych opuszczających mury państwowych placówek edukacyjnych.