wykształcenie zawodowe

Posiadając wykształcenie zawodowe zwiększamy swe szanse na zatrudnienie. Wbrew pozorom nie potrzeba nam kolejnych naukowców, doktorów i magistrów w poszczególnych dziedzinach,z a to na gwałt potrzebni są rzemieślnicy, osoby o praktycznych umiejętnościach. Obecnie prace te wykonują nie rzadko osoby bez przygotowania zawodowego, za to wysoko wykształceni, z kilkoma dyplomami uczelni itp. W końcu każdy chce zarabiać na życie, tym samym jeśli z dyplomami uczelni wyższej nie da się znaleźć pracy umysłowej, sięga się i po te prace, które co do zasady są dedykowane osobom o wykształceniu zawodowym. Szkodzimy sobie tymże postępowaniem w skali globalnej, bowiem prace wymagające zawody są wykonywane niefachowo, zaś osoby poświęcające na naukę długie lata marnują swoje kompetencje wykonując zawody im zupełnie obce.  Co więcej z uwagi na zachwianie równowagi zawodowej prace fizyczne zaczynają być lepiej płatne i bardziej cenione w praktyce niżeli posady wymagające wyższego wykształcenia.

zagraniczne studia

Zagraniczne studia są coraz bardziej dostępne dla polskich maturzystów. W większości przypadków to jednak studia płatne, niemniej można skorzystać z programów wymiany jak i stypendiów naukowych. Co więcej mnóstwo osób łączy pracę dorywczą za granicą ze studiami zarabiając w ten sposób na czesne i utrzymanie. Jest to jak najbardziej możliwe, bez szczególnego trudu, co różni polski rynek pracy dla studentów od zachodnich. Wiele osób stara się o studiowanie poza granicami kraju licząc na lepsze wykształcenie, opanowanie do perfekcji języka obcego, a wszystko po to by móc podjąć atrakcyjną pracę. Rzeczywiście w pewnych kierunkach wykształcenie zdobyte na zagranicznej uczelni może być przepustką do awansu, kariery, niemniej w większości przypadku dyplom uczelni angielskiej, szwedzkiej, czy włoskiej może stanowić jedynie trudność w uznaniu uprawnień wykonywania zawody. Poza tym polskie uczelnie i poziom studiów krajowych nie jest tak niski, by pracodawcy nie doceniali wykształcenia polskich absolwentów.