Edukacja alternatywna przyszłością rynku pracy

Na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie rozwija się edukacja alternatywna. Po części zjawisko to jest wynikiem zachłyśnięcia się modą na oryginalne formy nauki pochodzące z Zachodniej Europy. Z drugiej jednak strony to wynik niezadowolenia z publicznej edukacji, której poziom dramatycznie spada. Absolwenci szkół wyższych mimo posiadania dyplomów nie sprawdzają się jako pracownicy. Co więcej nadprodukcja magistrów w kierunkach ogólnych, humanistycznych okazała się bolesna dla potrzeb rynku w obszarach rzemiosła i produkcji a zwłaszcza technologii. Tym samym na prowadzenie wysuwają się modele edukacji według Marii Montessori, szkoły demokratyczne i edukacja domowa stawiające na indywidualizacje i rozwój zgodny z posiadanymi predyspozycjami. Mimo iż wielu przeciwników zarzuca ty metodom edukacji braki w wielu obszarach ustandaryzowanych, to osoby kończące edukację w systemie demokratycznym są bardziej niezależne, samodzielne i rozwinięte w sensie praktycznym od tych opuszczających mury państwowych placówek edukacyjnych.